ZENNA

ทางบริษัทฯมีสเปคสินค้า พร้อมส่งให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

New

Z0301-016

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

Z0103-910

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

Z0101-910

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTMT-0008

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0301 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0108 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z8500 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0103 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0507 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0105 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0504 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0115 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0125 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0101 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0200 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0107 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0301 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0102 Series

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0106 Series

Power Factor Training Kits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Z0514-008

Elevator Training Kits

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTRT-0002

Central air conditioning system training device

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTRT-0001

Small freezer training equipment

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTRT-0015

Recirculating air conditioning trainer

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTRT-0012

Heat pump with dual mode evaporator training device

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTRT-0009

Inverter air conditioner circuit maintenance training device

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTRT-0005

Inverter air conditioner training equipment

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTST-002

Solar power generation experiment box

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTST-001

Wind and solar energy generation training system

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTET-1004

Electrical Measurement Training Device

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

GTET-1006

Electrical and Electronic Skills Assessment Safety Training Device

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้