วิศวกรรมโทรคมนาคม

GA4063

Spectrum Analyzer

฿ 0 ฿ 0

ISDN-21C-E-ST

ISDN Network Technology Laboratory

฿ 0 ฿ 0

M702/EV

Radar Technology Laboratory

฿ 0 ฿ 0

AT3200

Antenna Training System

฿ 0 ฿ 0

AT3000

Waveguide Training System

฿ 0 ฿ 0