วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

TEC 026

ชุดสาธิต ติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีล้อเลื่อนเพื่อสดวกในการเคลื่อนย้าย ระบบจะเริ่มการบำบัดน้ำเสียด้วยแผ่นกรองคาร์บอนแล้วจึงเข้าสู่ขบวนการ osmosed

฿ 0 ฿ 0

TEC 023

฿ 0 ฿ 0