วิศวกรรมทางเคมี

TAD 100

ชุดสาธิตติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีล้อเลื่อนเพื่อสดวกในการเคลื่อนย้ายใช้ PVC และ PE สำหรับการเดินท่อตามความเหมาะสมใน softener

 

TEC 026

ชุดสาธิต ติดตั้งบนโครงอลูมิเนียม ที่มีความมั่นคงแข็งแรง มีล้อเลื่อนเพื่อสดวกในการเคลื่อนย้าย ระบบจะเริ่มการบำบัดน้ำเสียด้วยแผ่นกรองคาร์บอนแล้วจึงเข้าสู่ขบวนการ osmosed

 

TEC 023