เทคโนโลยีอาหาร

ทางบริษัทฯมีสเปคสินค้า พร้อมส่งให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

GPB UF1

ชุดสาธิตการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร กรอง (Microfiltration) เป็นกระบวนการกรองที่เอาสารปนเปื้อนจากของเหลว(ของเหลวและก๊าซ)

฿ 0 ฿ 0

GPA LL0

MILK LINE

฿ 0 ฿ 0

GPA LJ1

฿ 0 ฿ 0