เทคโนโลยีอาหาร

ทางบริษัทฯมีสเปคสินค้า พร้อมส่งให้ลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง

GPB UF1

ชุดสาธิตการกรองแบบอัลตราฟิลเตรชัน นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร กรอง (Microfiltration) เป็นกระบวนการกรองที่เอาสารปนเปื้อนจากของเหลว(ของเหลวและก๊าซ)

 

GPA LL0

MILK LINE

 

GPA LJ1