สวิทซ์ลูกลอย หรือ Float Switch

1134 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สวิทซ์ลูกลอย หรือ Float Switch

สวิทซ์ลูกลอย หรือ Float Switch คือ

สวิทซ์ลูกลอย หรือ   Float Switch คือ เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดระดับของน้ำในภาชนะ โดยแบบสายเคเบิ้ล หรือ Cable Type Float Switchออกแบบมาใช้สำหรับหย่อน หรือ จุ่มลงในบ่อหรือถัง น้ำ หรือ น้ำเสีย หรือ ของเหลวอื่นๆ เพื่อใช้ในการเตือน หรือ ควบคุมระดับของเหลวนั้นๆ ร่วมกับรีเลย์  หรือ ส่งสัญญาณที่เป็นลักษณะของสวิทช์ไปเข้าระบบ PLC เพื่อควบคุมปั๊ม 


การใช้งานเครื่องวัดและควบคุมระดับ: สวิทช์ใบพัด/ สวิทช์ลูกลอย ใช้ในการวัดความสูงของถังหรือภาชนะที่ใช้สำหรับเก็บวัตถุดิบต่างๆ ระดับปริมาณวัตถุที่ถูกเก็บในถังหรือภาชนะ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการผลิต จำเป็นต้องมีเครื่องใช้วัดและ/หรือควบคุม เพื่อแสดงค่าของระดับให้ผู้ใช้งานได้ทราบ หรือปริมาณวัตถุดิบที่เหลืออยู่