อุตสาหกรรม 4.0

750 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรม 4.0

     2-3 ปี ที่ผ่านมาหลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่า”อุตสาหกรรม 4.0” หรือ “Industry 4.0” ค่อนข้างบ่อยIndustry 4.0 เป็นคำที่ได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในงาน Hannover Messe ในปี 2013 ประเทศเยอรมนี พูดถึงโลกของเราที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้า การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) หมายถึง กระบวนการการเปลี่ยนแปลงใน วิธีการผลิต ระบบการผลิต รวมไปถึงเทคโนโลยี ที่นำมาปรับใช้ ซึ่งมีมาแล้วทั้งหมด 4 ยุค โดยการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ ยุคจะมีปัจจัยต่างๆที่ส่งเสริมให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ดังนี้
      ปัจจัยหลักในการเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาปรับใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดโดยการผสมผสานกันระหว่างระบบการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบของ Internet of Things (IoT) ที่ทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร วงจรอิเล็กทรอนิก เซนเซอร์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และมีการส่งข้อมูลในจากอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบที่มีปริมาณมหาศาล กลับไปยังศูนย์กลางเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในทุกๆมิติ และใช้ข้อมูลนั้นให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการจัดการและปัญหาทางเทคนิค เพื่อให้สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
     จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีของ Industry 4.0 ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ที่น่าสนใจคือการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง และยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับเดียวกับการผลิตแบบคราวละมากๆ
     สำหรับประเทศไทยซึ่งต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0 ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การส่งเสริม E-Commerce ในภาคธุรกิจ การส่งเสริมด้านการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยไทยก้าวเป็นผู้นำเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนและการแข่งขันในตลาดโลก


 INTRODUCTION to INDUSTRY 4.0