ชุดทดลองระบบสถานีการผลิตขั้นสูง

759 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชุดทดลองระบบสถานีการผลิตขั้นสูง

                                                                                                                                                                                                                         

ชุดทดลองระบบสถานีการผลิตขั้นสูง
HAS-200 - Highly automated system

          HAS-200 ชุดทดลองระบบสถานีการผลิตขั้นสูง  เน้นให้ผู้เรียนศึกษาทดลองการควบคุมขั้นสูงด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของระบบ การบริหารจัดการตัวแปร การวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  ชุดทดลองออกแบบให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวคิด Industry 4.0 ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยชุดทดลองสามารถเรียนรู้ตั้งแต่เบื้องต้นที่มีเพียงสถานีเดียว จนถึงระบบขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการที่ซับซ้อนสูง


                                       การติดต่อสื่อสาร กับผู้ใช้แบบ 3D

          แต่ละสถานีสามารถปฏิบัติงานแยกกันได้อย่างอิสระในเวลาเดียวกันและสามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้ตั้งแต่ 4 สถานี จนถึง 10 สถานี เน้นการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและบริหารจัดการทรัพยากร โดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ MES ( Manufacturing Execution System) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ช่วยตัดสินใจในการผลิต และทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) กับพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็น Real-time มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานระบบ SCADA ร่วมกับ MES เป็นตัวมอนิเตอร์เพื่อติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อตัดสินใจดำเนินการเฉพาะหน้าได้อีกด้วย

EdMES
คือ ซอฟต์แวร์ตัวกลางที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมกระบวนการต่างๆของระบบแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ระบบการจัดการต่างๆที่ใช้จริงในอุตสาหกรรมปัจจุบันและเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตในอนาคต


Functionsหัวข้อการเรียนรู้
Order & Dispatcherระบบการส่งคำสั่งซื้อและจัดการ
Material Movementการวิเคราะห์ทางสถิติของวัตถุดิบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน
Data Collectorรวบรวมและจัดการกับข้อมูลต่าง เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
Inventory Tracking & WIPการจัดการการผลิตที่คำนึงถึงสินค้าคงคลังและการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปแล้ว
Statistical Process Control (SPC)การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ โดยใช้เทคนิคด้านสถิติและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการ
Maintenance Managementการคาดการณ์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการวางแผนบำรุงรักษา
Alarm Summaryแสดงผลคำเตือน การแจ้งเตือนและข้อผิดพลาดในระบบการผลิต
Overall Equipment Efficiency (OEE)
Data Base Tool 


SMC International Training

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้