เครื่องกําเนิดสัญญาณแบบเวกเตอร์

704 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เครื่องกําเนิดสัญญาณแบบเวกเตอร์

เครื่องกําเนิดสัญญาณแบบเวกเตอร์
VECTOR SIGNAL GENERATOR รุ่น TSG4100A Series
 เครื่องกําเนิดสัญญาณแบบเวกเตอร์ เป็นเครื่องมือที่จำเป็น สำหรับห้องปฏิบัตการทางด้านการสื่อสารเป็นอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณในรูปแบบต่างๆ เช่น สร้างสัญญาณแบบ GSM, EDGE, W-CDMA, APCO-25, DECT, NADC, PDC, และการเข้ารหัสสัญญาณแบบ ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB และแบบอื่นๆที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อใช้ในการทดสอบอุปกรณ์สื่อสารหรือใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการสื่อสารทั้งในแบบอนาล็อกและดิจิตอล

 - True DC to 2 GHz, 4 GHz or 6 GHz to support both analog and vector/digitalsignalgeneration
 - Typical ≤±0.30 dB amplitude accuracy (0 dBm CW signal at 22 ºC) from 10 MHz to 6 GHz
 -I/Q modulation inputs (400 MHz RF bandwidth)
 - ASK, FSK, MSK, PSK, QAM, VSB, and custom I/Q
 -Analog and vector/digital signal generation capabilities
 -Soft key upgrade to vector/digital modulation at very low cost
 -Digital modulation applications for GSM, EDGE, W-CDMA, APCO-25, DECT, NADC, PDC, and  TETRA
 -USB and Software interfaces 

*สินค้ามีจำนวนจำกัด
 สนใจติดต่อ 084-674-7711