ดร.ประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย


ดร. ประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย


- เติบโตขึ้นในครอบครัวของ “บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด” ยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย
- เดินทางไปฝึกงานที่อังกฤษ เยอรมนี และจบการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์พร้อมฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัทมัตสึชิตะ

- เดินทางประมูลงานราชการด้วย เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากว่า 30 ปี

- เป็นเซลส์คนแรกทั้งภาคอุตสาหกรรมและประมูลงานราชการของบริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัดโดยปัจจุบันทางแผนกประมูลงานราชการได้ย้ายมาอยู่ในนามของ บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเม้นท์ จำกัด

- มีประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาดมา กว่า 25 ปี

- ดำเนินงานขาย อบรมสัมมนา พัฒนาการตลาดด้านอุตสาหกรรมและการศึกษามาตลอด 25 ปี ซึ่งรวมถึงการเดินทางไปจัดงานสัมมนาและออกงานจัดแสดงสินค้าต่างๆ รวมถึงงานแข่งขันทักษะของกรมอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จนได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นที่ปรึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏลำปาง
- ด้วยคุณงามความดีและความรู้ความสามารถที่ได้เผื่อแผ่ให้กับสังคมและประเทศชาติทางราชภัฏลำปางจึงเสนอชื่อให้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และมีพิธีการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขึ้น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

- ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทเยนเนอรัล อินสทรูเม้นท์ จำกัด

ดร. ประสิทธิ์ เสริมสุขสกุลชัย
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy