เครื่องควบคุมอุณหภูมิ TK4L-14CN

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 000877

Share

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Temperature Controller
เครื่องควบคุมที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณอินพุตจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และสั่งงานเอาต์พุต เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ที่ในการเพิ่มหรือลดอุณภูมิ โดยกระบวนการควบคุมนั้นมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น ON-OFF Control, PID Control, Fuzzy Logic Control โดยการทำงานคือ จะมีหัววัดอุณหภูมิ หรือ temperature sensor ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิส่งมาที่ temperature controller หากอุณหภูมิไม่ได้ตามที่ตั้งไว้ temperature controller จะจ่ายแรงดันไปให้ฮีตเตอร์ heater เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้ได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ หรือ Temperature Controller นั้นจะทำงานโดยอาศัยองค์ประกอบด้วยกันอยู่ 3 ส่วน คือ ส่วนอินพุท (Input) , ส่วนประมวลผล (Processing) และ ส่วนสุดท้ายคือ เอาทท์พุต (Output) ซึ่งแต่ละส่วนจะทำงานสัมพันธ์กันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้

เครื่องวัด/ควบคุมอุณหภูมิ TK4L-14CN
• ขนาด กว้าง 96 x สูง 96 x ลึก 64.5 มม.
• ใช้ไฟ 100-240VAC 50/60Hz
• จอแสดงผล 7 Sement สีแดง 8.5x17
• ขนาดตัวอักษร W11 x H22 mm.

MODEL
- TK4L-14CN
- TK4L-14RN