เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ACD

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 000847

Share

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ACD
ขนาดเครื่อง (ACD 96 x 96 x 100 mm) ก x ส x ล
ขนาดตัวอักษร (ACD 24 x 11 mm)
ใช้ไฟ 100 – 240 V AC 50/60 Hz หรือ 24 V AC/DC 50/60 Hz / สิ้นเปลื่องพลังงาน ประมาน 13A (โปรดระบุเมื่อสั่งซื้อ)
จอแสดงผล 5 หลักแบบ LCD มีตัวเลข 11 Segment และมีไฟ Backlight ให้เห็นได้ชันเจนยิ่งขึ้น
PV จอ LCD 11 Segment 5 หลัก พร้อมไฟ Backlight สีแดง/สีเขียว/สีส้ม ขนาดอักษร 24.0 x 11.0 มม.
SV/MV/TIME จอ LCD 11 Segment 5 หลัก พร้อมไฟ Backlight สีเขียว ขนาดตัวอักษร 14.0 x 7.0 มม.
MV/DV กราฟบาร์ สีเขียว พร้อมไฟ Backlight 22 ขีด
MEMO/STEP จอ LCD 11 Segment  2 หลัก พร้อมไฟ Backlight สีเขียว ขนาดตัวอักษร 10.0 x 5.0 มม.
หลอดไฟแสดง : ไฟ Backlight สีส้ม
ตัวเลขของจอแสดงผล แบบ PV จะช่วยให้เห็นการทำงาน (สีเขียว อยู่ในย่านที่ต้องการ, สีแดงอยู่ในย่างที่สูงกว่าที่ต้องการ, สีเหลืองอยู่ในย่านที่ต่ำกว่าที่ต้องการ) ความแตกต่างของสีช่วยให้มองเห็นระยะไกล
เครื่องควบคุม ACD-13A ควบคุมแบบ ON/OFF,PID,PI,PD,P
Event output : มี 5 จุด (EVT1 , EVT2 มาตราฐาน  / EVT3 ถึง EVT5 ระบุเมื่อสั่งซื้อ)
OUTPUT ควบคุม : contact relay : 1a 1b (AC -15A: 1a x 2) / แรงดันไฟแบบไม่มีหน้าสัมผัส (สำหรับ SSR)  /  กระแสไฟ DC (โปรดระบุเมื่อสั่งซื้อ)
มีบาร์กราฟ 22 ขีด แสดงผล MVและ DV ทำให้ดูค่า PV,SV,MV ได้ที่เดียวพร้อมกัน
เวลาในการสุ่มวัด 0.125 วินาที (0.25 วินาที เมื่อใช้อินพุท การปรับตั้งจากภายนอก EAหรือ EV)
สามารถแสดงผล ผ่านทาง PC โดยใช้โปรแกรม SWS-ACS01M  ผ่านสาย USB (สั่งซื้อสายเพิ่ม USB รุ่น CMB-001)
มีพารามิเตอร์ PID ทั้งหมด 5 กลุ่ม และเมื่อเปลี่ยนค่า SV พารามิเตอร์ PID จะเปลี่ยนให้เองโดยอัตโนมัติ
เครื่องควบคุม ACD-13A มีระบบการเตือนเมื่อฮีตเตอร์ขาด
ทนสภาพแวดล้อม : อุณหภูมิ 0-50 องศา ความชื้น 35-85% RH(ไม่ควบแน่นเป็นหยดน้ำ)
INPUT : เทอร์โมคัปเปิล(Type K.J,R,S,E,T,N,PL,II,C(W/PC5-26)),RTD(Pt100,JPt100),DC(4-20mA,(0-20mA)) แรงดันไฟDC 0-1V,0-5V,1-5V,0-10V)
ความเที่ยงตรงของการปรับตั้งและการแสดงผล : เทอร์โมคัปเปิล +- 2% ของแต่ละย่านอินพุท +-1 digit , ภายใน +-6% C [สำหรับอินพุท R,S ย่าน -50 200 C (-58 -+392 C)] ภายใน +-0.4%  ของย่านอินพุท +-1 digit [สำหรับอินพุท K,J,E,T,N ที่ย่านน้อยกว่า 0 องศา ] /  RTD : ภายใน +-0.1% ของแต่ละย่านอินพุท +-1 digit /  กระแสไฟ DC / แรงดันไฟ DC : +-0.2% ของแต่ละย่านอินพุท +-1 digit
อุปกรณ์ที่ต้องซ้ื้อเพิ่มการเตือนเมื่อฮีตเตอร์ขาดรหัส(W,W3),CT สำหรับกระแส 20A รุ่น CTL-6S,CT สำหรับกระแส 100A รุ่น CTL-12-S36-10L1U , สาย USB รุ่น CMB-001
น้ำหนัก 460 กรัม