โวลท์มิเตอร์ติดแผง/ดิจิตอล MT4W-DV-11

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 000354

Share

โวลท์มิเตอร์ติดแผง/ดิจิตอล MT4W-DV-11
  • วิธีการแสดงผล: LED 7-segment ที่มีตัวเลข 4 หลัก
  • ความสูงของตัวอักษร: 14.2 มม
  • แสดงช่วง: -1999 ถึง 9999
  • การวัด: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
  • ข้อมูลจำเพาะของอินพุท: 0-500V, 0-100V, 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV
  • แหล่งจ่ายไฟ: 12-24VDC