เอ็นโคดเดอร์+คัพปลิ้ง E50S8-360-3-T-24

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 002973

Share

เอ็นโคดเดอร์+คัพปลิ้ง E50S8-360-3-T-24

  • รูปร่าง และขนาด : ø 50 มม. แบบ Incremental
  • เอ๊าท์พุทTotem Pole/NPN Open Collector/Voltage/Line Driver
  • ความละเอียด สูงสุด 8,000 P/R
  • IP50 (มาตรฐาน IEC)
  • ไฟ: 12-24VDC  ± 5% ( Ripple PP: สูงสุด 5%)
  • ความละเอียด: 360P / R

 

 


เอ็นโคดเดอร์+คัพปลิ้ง E50S8-360-3-T-24 คอนโทรลสวิตช์ เซนเซอร์ สวิทช์ลำแสง โวลท์มิเตอร์ติดแผง แอมป์มิเตอร์ติดแผง เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ ฮีตเตอร์ เอ็นโคดเดอร์ เซนเซอร์วัดความดัน พัลซ์มิเตอร์ติดแผง มิเตอร์ เครื่องนับจำนวนดิจิตอล เครื่องนับและตั้งจำนวนและเวลาดิจิตอล เครื่องตั้งเวลาอนาล็อก เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ใยแก้วนำแสง คอนโทรลเลอร์ สายคอนเนคเตอร์ พร้อกซิมิตี้สวิทช์ พร้อกซิมิตี้เซนเซอร์ เอ็นโคดเดอร์ สวิทช์เปิดปิดประตู เครื่องควบคุมกำลังไฟ สวิทช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย กระดาษบันทึก สวิทช์ปุ่มกด ไฟล็อทแลมป์ จอแสดงผล เครื่องบันทึกค่ากระบวนการดิจิตอล