เอ็นโคดเดอร์ E50S8-1000-6-L-5

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 011279

Share

เอ็นโคดเดอร์ E50S8-1000-6-L-5

  • รูปร่าง และขนาด : ø 50 มม. แบบ Incremental
  • เอ๊าท์พุท : Line Driver
  • ความละเอียด สูงสุด 8,000 P/R
  • IP50 (มาตรฐาน IEC)
  • ความละเอียด: 1000P / R
  • ไฟ: 5VDC  ± 5% (Ripple PP: สูงสุด 5%)