เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ ACS-33A-S/M, 1, BK, 24Va/dc

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 006480

Share

เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิ JCS-33A-S/M, 1, BK, 24Va/dc

  • ขนาดเครื่อง (ACS  48 x 48 x 62 mm) ก x ส x ล
  • สีของตัวเลขเปลี่ยนแปลงตามการทำงาน(เขียว,แดง,ส้ม)  ช่วยให้มองเห็นในระยะไกล
  • INPUT: เทอร์โมคัปเปิล, PT100, แรงดันไฟ และ กระแสไฟ DC
  • การควบคุมแบบ Auto Tuning, PI,PID,P,PD,ON-OFF
  • มีการปรับค่าชดเชยเซ็นเซอร์,การล็อคค่า,การกลับมาหลังจากไฟดับ,ชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโมมัติ, การเตือนเซ็นเซอร์ขาด,แสดงสภาวะการอุ่นเครื่อง, สามารถเลือกการควบคุมแบบอัตโนมัติหรือจากผู้ควบคุม,การสื่อสารโดย Console
  • สามารถตั้งค่าขีดจำกัดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณของ OUTPUT ได้ ซึ่งเหมาะกับ ฮีตเตอร์ ที่ไม่ถูกออกแบบมาให้รับพลังงานไฟฟ้าแบบกระทันหัน สามารถควบคุมฮีตเตอร์ได้ดี และมี ความสเถียรมากขึ้น โดยการลดการกระเพื่อมของสัญญาณ OUTPUT ลง
  • ตัวเลขของจอแสดงผล แบบ PV จะช่วยให้เห็นการทำงาน (สีเขียว อยู่ในย่านที่ต้องการ, สีแดงอยู่ในย่างที่สูงกว่าที่ต้องการ, สีเหลืองอยู่ในย่านที่ต่ำกว่าที่ต้องการ) ความแตกต่างของสีช่วยให้มองเห็นระยะไกล
  • สามารถแสดงผล ผ่านทาง PC โดยใช้โปรแกรม SWS-ACS01M  ผ่านสาย USB (สั่งซื้อสายเพิ่ม USB รุ่น CMB-001)