เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบโมดูล่า TM4-N2SE, 24VDC

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 007406

Share

เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบโมดูล่า TM4-N2SE, 24VDC

TM Multi Channel คือ เครื่องขยายช่อง TM เป็นตัวต่อและขยายและมีให้เลือกoutput ระหร่าง Current Output และ SSR สามารถขยายช่องInput/ Output 4 ช่องหรือ 2ช่อง และยังเชื่อมต่อกันเองได้ถึง31ตัว ขยายได้ถึง  (124-channels / 62-channels)

MODEL
TM4-N2SB, 24VDC, RS485
TM4-N2SE, 24VDC

• จำนวนอินพุท 4 อินพุท
• โมดูลขยาย
• แหล่งจ่ายไฟ 24VDC
• การแสดงผล : ไม่แสดง
• การตั้งค่าและดูค่าโดยใช้ซอฟแวร์ DAQ Master หรืออุปกรณ์ภายนอก (PC, PLC)
• โหมดการควบคุม ON/OFF , โหมดการควบคุม P,PI,PD,PID