ชุดทดลองระบบเบรครถไฟฟ้าพร้อมระบบเบรคแบบ กู้คืนพลังงาน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTAT-D0011

Share


  เป็นชุดทดลองทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาใช้สำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับระบบเบรคของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหลักการทำงาน ระบบควบคุมรวมไป
ถึงอุปกรณ์ต่างๆในระบบ เช่น Vacuum booster, Brake, Motor, Energy recovery device
   - สามารถจำลองหลักการเบรคและระบบเบรคกู้คืนพลังงานของรถยนต์ที่่ความเร็วต่างๆ
   - วิเคราะห์ผลการทดลองระบบกู้คืนพลังงานจากการเบรคเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการเบรค