ชุดทดลองระบบเบรครถไฟฟ้าพร้อมระบบเบรคแบบ กู้คืนพลังงาน

รหัสสินค้า : GTAT-D0011

หมวดหมู่ : ZENNA

Share

รายละเอียดสินค้า


  เป็นชุดทดลองทางเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาใช้สำหรับการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
โดยเน้นให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับระบบเบรคของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหลักการทำงาน ระบบควบคุมรวมไป
ถึงอุปกรณ์ต่างๆในระบบ เช่น Vacuum booster, Brake, Motor, Energy recovery device
   - สามารถจำลองหลักการเบรคและระบบเบรคกู้คืนพลังงานของรถยนต์ที่่ความเร็วต่างๆ
   - วิเคราะห์ผลการทดลองระบบกู้คืนพลังงานจากการเบรคเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการเบรค

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า