ชุดฝึกการจัดการระบบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTAT-D0002

Share




   ชุดทดสอบนี้ประกอบไปด้วยเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียม 20 เซลล์เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตขนาด
3.2V / 8AH ประกอบด้วยชุดป้องกันอัจฉริยะแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต และหน่วยแสดงผลการจัดการระบบ
แบตเตอรี่ผู้เรียนสามารถตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละก้อนได้ สามารถประเมินความจุของ
แบตเตอรี่ได้และตรวจสอบอุณหภูมิของแบตเตอรี่ได้แสดงข้อมูลทั้งหมดของแบตเตอรี่และตรวจสอบกระแส
หลักของแบตเตอรี่ได้