ชุดฝึกอุปกรรือำนวยความสะดวกรถยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : Z0131-Series

Share


  เป็นชุดฝึกที่นำเอาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้วยระบบไฟฟเาภายในรถยนต์

มาติดตั้งบนแผงฝึก ใช้ในการฝึกปกฺบัติต่อวงจรไฟฟ้า และศึกษาการทำงานของระบบ

เซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้าง, กระจกประตูไฟฟ้า, และระบบสัญญาณกันขโมย