ชุดทดลองการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพกับระบบปรับอากาศ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KTE-7000GH

Geothermal Heat Pump Experiment Equipment

Share


  ชุดทดลองการใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพกับระบบปรับอากาศ เป็นชุดทดลองที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้พลังงานจากใต้พื้นพิภพมาใช้ในระบบปรับอากาศระบบสามารถใช้ได้ทั้งความร้อนและความเย็น โดยจำลองอุณหภูมิที่คงที่เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยน
ความร้อนของระบบยังสามารถศึกษาการทำงานของระบบปรับอากาศแบบฮีตปั๊มได้อีกด้วย ชุดทดลองมาพร้อมกับอฟต์แวร์แสดงผลและสั่งการทำงานของระบบต่างๆ ในชุดทดลองรวมไปถึงการแสดงผลการคำนวนของสมการต่างๆ ที่อยู่ในระบบแบบเรียลไทม์