ชุดทดลองพลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KTE-7000SH

Share


 ชุดทดลองพลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน  เป็นชุดทดลองที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำพลังงานที่ได้มาจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่ต้องใช้ทันที มาเป็นต้นกำลังในการแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำและนำไปผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์เชื้อเพลิงสามารถเรียนรู้ได้ทั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์และเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน ชุดทดลองมาพร้อมกับซอฟต์แวร์แสดงผลและสั่งการทำงานของระบบต่างๆ ในชุดทดลอง รวมไปถึงการแสดงผลการคำนวนของสมการต่างๆที่อยู่ในระบบแบบเรียลไทม์