ชุดฝึกพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KTE-HB520N

Hybrid Power Consion Experiment Equipment

Share


  ชุดฝึกพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เป็นชุดฝึกที่ศึกษาเรื่องพลังงานทดแทนแบบ Hybrid โดยจะมุ่งเน้นในส่วนของหลักการทำงาน อุปกรณ์ และประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของระบบผ่านโหลดในชุด พร้อมทั้งค่าพลังงานทางไฟฟ้าที่ใช้ไป