ชุดฝึกการแปลงพลังงานไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : WS-SGIP10

Basic Energy Conversion Trainer

Share


   เป็นชุดฝึกที่ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ ทฤษฎีและหลักการทางไฟฟ้าสำหรับการแปลงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากชุดโซล่าเซลส์ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบอื่นเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปอีกทั้งยังศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากแหล่งจ่ายไม่ว่าระยะทาง ค่าความเข้มแสง หรืออื่นๆ ชุดฝึกยังมีการใช้โหลดทางไฟฟ้าต่อเข้าร่วมกับชุดเพื่อศึกษาถึงผลกระทบ และประสิทธิภาพของแหล่งพลังงานแต่ละชนิด