ชุดทดลองเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนพร้อมซอฟต์แวร์แสดง ผลแบบเรียลไทม์

รหัสสินค้า : FCBA/EV

Fuel Cell Trainer

หมวดหมู่ : ElettronicaVeneta

Share

รายละเอียดสินค้า

   ชุดทดลองเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนพร้อมซอฟต์แวร์แสดงผล แบบเรียลไทม์
เป็นชุดสาธิตทางด้านพลังงานทดแทนจากไฮโดรเจนออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียน
การสอนโดยเฉพาะสามารถทดลอง ได้อย่างสะดวกและความปลอดภัยมีแผนภาพ
ประกอบ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาการทำงานของระบ มีโหลดแบบอิเล็คทรอนิกส์
เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพของระบบ รวมไปถึงซอฟต์แวร์แสดงผลที่มีอินเตอร์เฟซ
สวยงาม มีความน่าสนใจ

สินค้าเกี่ยวข้อง

REMDI/EV

Grid-Connected Renewable Energy System

 
 

KTE-7000SG

Solar Power Generation Experiment Equipment

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า