ชุดจำลองระบบปรับอากาศและแรงดันในอากาศยาน โดยสารสองเครื่องยนต์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AQ-3/EV

Aircraft Air Conditioning And ressurization System

Share

ชุดทดลองนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศและแรงดันอากาศในอากาศยาน
ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้โดยสาร เช่น ระบบ Heat Exchanger, Compressor, Air distribution และวาล์วต่างๆ, ระบบการรักษาแรงดัน
ในแต่ละระดับความสูง, นอกจากนี้ชุดทดลองยังมีซอฟต์แวร์อินเตอร์เฟซ เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของระบบต่างๆ ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมทั้ง
เอกสารสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์