ชุดทดลองระบบปรับอากาศอุตสาหกรรมแบบ AHU

รหัสสินค้า : KTE-2000AHU

Air Handling Unit

หมวดหมู่ : KTENG

Share

รายละเอียดสินค้า

   เป็นชุดทดลองที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการปรับอากาศแบบ AHU (Air Handling Unit) ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศที่นิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมหรือระบบที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมีหลาย ส่วนที่ต้องควบคุมและหลายตัวแปรที่ต้องคำนึงถึง เช่น อุณหภูมิ ความชื้นการ
ผสมอากาศ (intake, exhaust, return air) ชุดทดลองมาพร้อมกับซอฟต์แวร์แสดงผลและสั่งการทำงานของระบบต่างๆ ในชุดทดลองรวมไปถึงการแสดงผล
การคำนวนของสมการต่างๆ ที่อยู่ในระบบแบบเรียลไทม์

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า