ชุดทดลองระบบทำความเย็นแบบมัลติคอมเพลสเซอร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : KTE-5000LT

Super Low Cooling Refrigration System

Share

   เป็นชุดทดลองที่ออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของระบบการทำความเย็น และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการใช้คอมเพลสเซอร์
มากกว่าหนึ่งชุด ซึ่งจะทำให้สามารถทำอุณหภูมิให้ได้ต่ำมาก ชุดทดลองมาพร้อมกับซอฟต์แวร์แสดงผลและสั่งการทำงานของระบบต่างๆ ในชุดทดลอง
รวมไปถึงการแสดงผลการคำนวนของสมการต่างๆ ที่อยู่ในระบบแบบเรียลไทม์