ชุดฝึกทักษะการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTET-1001

Electrician skills and technology training device

Share

    ชุดฝึกทักษะด้านการออกแบบติดตั้งรวมถึงซ่อมบำรุงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมชุดฝึก
ผลิตจากส่วนประกอบของโลหะเคลือบผิวด้วยวัสดุกันไฟชุดฝึกติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือวัดระบบไฟฟ้าและ
แหล่งจ่ายไฟเข้าในระบบพร้อมล้อเลื่อนเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย