ชุดฝึกพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน

รหัสสินค้า : GTET-1015

Wind and solar energy comprehensive unilization test device

หมวดหมู่ : ZENNA

Share

รายละเอียดสินค้า

    หลักการทำงานของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมลักษณะการถ่ายโอนพลังงานผลกระทบต่างๆ
จากสภาพแวดล้อมรวมถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบในระบบพลังงานทดแทน โดยเปรียบเทียบจากการจำลอง
ภาระในระบบไฟฟ้าการประยุกต์ใช้งานโหลด AC/DC และ สังเกตค่าที่เปลี่ยนแปลง

สินค้าเกี่ยวข้อง

GTET-1002

Electric Drive and Automation Technology Training and Assessment Device

 
 

Z0538-009

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า