ชุดฝึกแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTET-1020

Low Voltage Power Supply and Distribution Training System

Share

    ศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบเเหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจ
สอบลักษณะการทำงานรวมถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าพลังงานไฟฟ้าในขณะเข้าส่วนการแปลงค่าแรงเคลื่อนใช้
งานชุดฝึกจะแบ่งออกเป็น High voltage และ Low voltage มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าใน ช่วง AC 380V, 220V@100A