ชุดฝึกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ด (Plug-in Type)

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTET-E1

Basic electronic-electric training system

Share

    เป็นชุดฝึกสำหรับศึกษาพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเครื่องกำเนิดสัญญาณ Sine, Square,
Triangular Wave Frequency มีย่านความถี่อยู่ในช่วง0.5Hz ถึง 500kHz และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
กระแสสลับ รวมไปถึงดิจิตอลโวลท์ แอมป์มิเตอร์ ที่มีอยู่ในแผงทดลองอีกด้วย