ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTET-1004

Electrical Measurement Training Device

Share

   ชุดฝึกชุดทดลองเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทฤษฎีและหลักการทำงานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, ค่าความแม่นยำ,
รูปแบบและสัญลักษณ์ของเครื่องมือวัดไฟฟ้า การใช้งานโหลดระบบไฟฟ้าแบบต่างๆ อาทิ Resistance,
Capacitance และ Induction รวมถึงหลักการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชุดฝึกมีการแยกส่วนโมดูลอย่างชัด
เจนสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนประกอบของชุดฝึกออกแบบให้ลักษณะเป็นฉนวนทางไฟฟ้ารวมถึงระบบป้องกัน
กระแสรั่วเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน