ชุดฝึกเครื่องมือวัดไฟฟ้า

รหัสสินค้า : GTET-1004

Electrical Measurement Training Device

หมวดหมู่ : ZENNA

Share

รายละเอียดสินค้า

   ชุดฝึกชุดทดลองเกี่ยวกับวิธีการใช้งานทฤษฎีและหลักการทำงานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า, ค่าความแม่นยำ,
รูปแบบและสัญลักษณ์ของเครื่องมือวัดไฟฟ้า การใช้งานโหลดระบบไฟฟ้าแบบต่างๆ อาทิ Resistance,
Capacitance และ Induction รวมถึงหลักการปรับเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชุดฝึกมีการแยกส่วนโมดูลอย่างชัด
เจนสะดวกต่อการใช้งาน ส่วนประกอบของชุดฝึกออกแบบให้ลักษณะเป็นฉนวนทางไฟฟ้ารวมถึงระบบป้องกัน
กระแสรั่วเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สินค้าเกี่ยวข้อง

Z0538-009

 
 

GTET-1002

Electric Drive and Automation Technology Training and Assessment Device

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า