ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบวงจรเครื่อง ปรับอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์

รหัสสินค้า : GTRT-0009

Inverter air conditioner circuit maintenance training device

หมวดหมู่ : ZENNA

Share

รายละเอียดสินค้า

   ชุดฝึกนี้สามารถใช้ในการฝึกให้ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติของระบบปรับอากาศชนิด
อินเวอร์เตอร์ การจำลองข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ เช่น วงจรแปลงพลังงาน เซนเซอร์ต่างๆ
จอแสดงผลเป็นต้น ชุดฝึกเป็นโต๊ะปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง น้ำหนักเบา มีล้อเลื่อนทั้ง 4 ล้อ สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก

สินค้าเกี่ยวข้อง

GTET-1002

Electric Drive and Automation Technology Training and Assessment Device

 
 

Z0538-009

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า