ชุดฝึกระบบปรับอากาศชนิดหมุนเวียน

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTRT-0015

Recirculating air conditioning trainer

Share

   ชุดฝึกนี้สามารถเรียนรู้และเพิ่มทักษะระบบปรับอากาศที่นำอากาศกลับมาใช้ในระบบได้ ชุดฝึกมีลักษณะ
เป็นท่อระบายอากาศโปร่งใสพร้อมพัดลม, แอร์คูลเลอร์, ฮีตเตอร์, อุปกรณ์เพิ่มความชื้น, เซ็นเซอร์ต่างๆ
เรียนรู้แผนผังระบบไฟฟ้าและสัญญาณไฟ การปรับบานสวิงเพื่อไหลเวียนอากาศเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์