ชุดฝึกตู้แช่่แข็งขนาดเล็ก

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTRT-0001

Small freezer training equipment

Share

   ชุดฝึกเครื่องทำความเย็นขนาดเล็กประกอบด้วยส่วนหลักๆ 3 ส่วนคือ ระบบควบคุมไฟฟ้า, หน่วยทำความ
เย็นและตู้แช่แข็งขนาดเล็กเสมือนจริง ชุดฝึกนี้สามารถให้ผู้เรียนเรียนรู้การออกแบบหน่วยต่างๆ ของเครื่อง
ทำความเย็น การคำนวนภาระต่างๆ การออกแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้า การออกแบบหน่วยแช่แข็ง
การจัดการห้องเย็น การเพิ่มทักษะการคำนวนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการซ่อมบำรุงและทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง