ชุดทดสอบและสาธิตระบบปรับอากาศส่วนกลาง

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : GTRT-0002

Central air conditioning system training device

Share

    ชุดฝึกระบบปรับอากาศส่วนกลาง สามารถจำลองกระบวนการทำงานของระบบปรับอากาศส่วนกลาง
สามารถจำลองวงจรการทำงานของระบบการทำความเย็นในสภาวะอากาศร้อนและวงจรการทำความร้อนใน
สภาวะอากาศหนาวได้ รวมถึงการควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ และการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ
ได้สามารถเรียนรู้การออกแบบระบบปรับอากาศรวมถึงการคำนวนภาระโหลดต่างๆ การออกแบบวงจรไฟฟ้า
การออกแบบท่อการคำนวนพลังงาน การจัดการและการคำนวนค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น