ชุดทดสอบและสาธิตระบบปรับอากาศส่วนกลาง

รหัสสินค้า : GTRT-0002

Central air conditioning system training device

หมวดหมู่ : ZENNA

Share

รายละเอียดสินค้า

    ชุดฝึกระบบปรับอากาศส่วนกลาง สามารถจำลองกระบวนการทำงานของระบบปรับอากาศส่วนกลาง
สามารถจำลองวงจรการทำงานของระบบการทำความเย็นในสภาวะอากาศร้อนและวงจรการทำความร้อนใน
สภาวะอากาศหนาวได้ รวมถึงการควบคุมระบบไฟฟ้าต่างๆ และการควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศ
ได้สามารถเรียนรู้การออกแบบระบบปรับอากาศรวมถึงการคำนวนภาระโหลดต่างๆ การออกแบบวงจรไฟฟ้า
การออกแบบท่อการคำนวนพลังงาน การจัดการและการคำนวนค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น

สินค้าเกี่ยวข้อง

GTET-1002

Electric Drive and Automation Technology Training and Assessment Device

 
 

Z0538-009

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า