ชุดทดลองระบบวัดและควบคุมกระบวน การอุตสาหกรรม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : DLGK-373

Process control training system

Share

   เป็นชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อศึกษาและทดลองกระบวนการที่เกี่ยวกับของเหลว
ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมแบบต่อเนื่อง โดยการควบคุมตัวแปรที่สำคัญ 4 อย่าง คือ อัตราการไหล,
ระดับ, อุณหภูมิ, และแรงดัน ชุดทดลองออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับระบบจริงในอุตสาหกรรม
สามารถกำหนดความซับซ้อนของระบบได้ ต้องการ สามารถจำลองระบบDCS และใช้ PLC ในการ
ควบคุมส่วนต่างๆ มีความปลอดภัย มีขนาดพอเหมาะไม่ยุ่งยากในการต่อใช้งานมีซอฟต์แวร์วิเคราะห์
ผลมีระบบฐานข้อมูลการควบคุม สามารถแสดงผลในรูปแบบgraphics, report, curve สามารถปรับค่าต่างๆ
ในอัลกอริทึมการควบคุมได้สามารถศึกษาได้ตั้งแต่ขึ้นเบื้องต้น จนถึงขั้นสูง