ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการผสม

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : DLPLC-MP

Mixing Process Training System

Share

   เป็นชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อศึกษาและทดลองกระบวนการที่เกี่ยวกับของเหลว
ซึ่งเป็นกระบวนการควบคุมแบบต่อเนื่องหรือ continuous process โดยชุดทดลองนี้จะเน้นไปที่การควบคุม
ส่วนผสมของของเหลวให้ได้สัดส่วนที่ต้องการโดยให้ผู้ใช้ทดลองการเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุม
ตัวแปรที่มีความต่อเนื่องต่างๆ