ชุดทดลองระบบสัญญาณไร้สายและเสาอากาศ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : AT3200

Antenna Training System

Share

ชุดทดลองระบบสัญญาณไร้สายและเสาอากาศ เป็นชุดฝึกที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของเสาสัญญาณแต่ละประเภท ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล และตำแหน่งระหว่างตัวรับและตัวส่งสัญญาณ ผ่านสัญญาณRF ช่วงสัญญาณที่แตกต่างกัน ศึกษารูปแบบลักษณะของคลื่นความถี่ ทิศทางและการกระจายตัว รวมไปถึงแบรนด์วิธของสัญญาณ รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคปัจจุบัน ชุดทดลองนี้มีขนาดที่กะทัดรัดมาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ด้วยราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ