ชุดทดลองระบบสัญญาณไร้สายและเสาอากาศ

รหัสสินค้า : AT3200

Antenna Training System

หมวดหมู่ : GRATTEN GRATTEN

Share

รายละเอียดสินค้า

ชุดทดลองระบบสัญญาณไร้สายและเสาอากาศ เป็นชุดฝึกที่ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของเสาสัญญาณแต่ละประเภท ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล และตำแหน่งระหว่างตัวรับและตัวส่งสัญญาณ ผ่านสัญญาณRF ช่วงสัญญาณที่แตกต่างกัน ศึกษารูปแบบลักษณะของคลื่นความถี่ ทิศทางและการกระจายตัว รวมไปถึงแบรนด์วิธของสัญญาณ รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคปัจจุบัน ชุดทดลองนี้มีขนาดที่กะทัดรัดมาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ด้วยราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ

สินค้าเกี่ยวข้อง

GA4063

Spectrum Analyzer

 
 

AT3000

Waveguide Training System

 
 

AT-RF3030

 
 

M702/EV

Radar Technology Laboratory

 
 
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า