ชุดฝึกเครื่องยนต์ไฮบริด

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : FXB-A05001

Gasoline-Electric Hybrid Engine Training Bench

Share

ชุดฝึกเครื่องยนต์ไฮบริด เป็นเครื่องยนต์ตั้งแท่น โดยจะมุ่งเน้นศึกษาการทำงานของระบบไฮบริด ภายใต้สภาวะการทำงานต่างๆ ของเครื่องยนต์เช่น ความเร็วรอบต่ำ ความเร็วรอบสูง ช่วงสตาร์ทเครื่องยนต์ร่วมทั้งการวัดสัญญาณต่างๆ ที่เกิดขึ้น การซ่อมบำรุงรักษาเพื่อประยุกต์ใช้งานให้เกิด ประโยชน์สูงสุด