ชุดฝึกระบบจุดระเบิด

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : FXB-A0901

Ignition System Training Panel

Share

ชุดฝึกระบบจุดระเบิด เป็นชุดฝึกเพื่อศึกษาลักษณะการทำงานของระบบจุดระเบิดแบบต่างๆ สัญญาณพร้อมทั้งลักษณะการควบคุม ชุดฝึกมีลักษณะเป็นแผงแนวตั้งออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน