ชุดฝึกระบบส่งกำลังแบบ CVT

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : FXB-B07001

Continuously Variable Transmission [CVT] Training Bench

Share

ชุดฝึกระบบส่งกำลังแบบ CVT เป็นชุดฝึกแสดงการทำงานของชุดส่งกำลังแบบ CVT เพื่อให้ผู้เรียนสังเกตการทำงานของระบบส่งกำลังในสถานะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างการขับเคลื่อน หรือการถอยหลังรวมทั้งส่วนประกอบในระบบ ชุดฝึกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมีระบบควบคุมและป้องกันตามมาตรฐาน