ชุดทดลองระบบแสงสว่างรถยนต์สมัยใหม่แบบ CAN-BUS และระบบไฟหน้ารถยนต์แบบอัตโนมัติเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : 116900950

Lighting Board Central Electrics CAN-BUS

Share

ชุดทดลองระบบแสงสว่างรถยนต์สมัยใหม่แบบ CAN-BUS เป็นชุดทดลองระบบไฟสัญญาณที่มีการส่งข้อมูลภายใน ผ่าน ระบบ CAN-BUS ชุดทดลองติดตั้งบนแผงทดสอบโดยใช้อุปกรณ์จริงในรถ ผู้เรียนสามารถศึกษาลักษณะสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ในระบบ สามารถจำลองจุดเสียในระบบและประมวลผลผ่านพอร์ตมาตรฐาน OBD ทดสอบสามารถต่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ที่ประมวลผลผ่านระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows