ชุดทดลองสายการผลิตอัตโนมัติประเภทของเหลว

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : DLPCS-400

Share


   เป็นชุดสาธิตทางอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะ โดยเน้นศึกษาและทำการทดลองเกี่ยวระบบควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับของเหลวที่เป็นการควบคุมแบบต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นมืออาชีพที่เป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรม อาหาร, เครื่องดื่ม, ยา, เคมี, ปิโตรเลียม ชุดทดลองนี้ ประกอบด้วย Filling station, Assembly station,Handling station, Warehousing station โดยแต่ละสถานีสามารถแยกการทำงานได้และต่อรวมกันเป็นระบบสารการผลิตและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายชุดทดลองมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ ย่อยไปจนถึงขั้นสูงของระบบควบคุม