ชุดทดลองระบบคัดแยกวัสดุ

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : DLFA-CLFJ02

Share

   เป็นชุดสาธิตระบบควบคุมอัตโนมัติขั้นพื้นฐานโดยการควบคุมมอเตอร์เซ็นเซอร์ต่างๆ โดยออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับระบบจริงแบบย่อส่วนเพื่อให้ผู้เรียนทดลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานออกแบบมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนโดยเฉพาะ ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยสูงผู้ใช้งาน สามารถเลือกใช้ PLC
หรืออุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ได้ตามต้อง มีขนาดพอเหมาะไม่ยุ่งยากในการต่อใช้งานสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่ายเหมาะแก่การศึกษาในขึ้นเบื้องต้น